Вс. Июн 16th, 2024

44-օրյա պատերազմին մասնակցած զորամասի հրամանատար, գնդապետ Գագիկ Պողոսյան. — Եթե մենք կռվ եինք Ադրբեջանի դեմ, ոչ միայն կպաշտ պանեինք մեր հողերը, այլեւ նոր տարածքային կոր ուստներ կպատճառեինք Ադրբեջանին: Մենք

պարտվել ենք օդային պա տերազմում, որը ղեկավարում էր Թուրքիայի զի նուժը: Մենք՝ փոքր Հայաստանը, կռ վել է իր ռազ մական հզորությամբ ՆԱՏՕ-ի երկրորդ երկրի դեմ: Էլ չեմ խոսում տարբեր պա տերազմներում հմտացած սի րիացի, պակիստանցի վա րձկանների մասին: Եթե այսօր էլ Ադրբեջանը մենակ մնա մեր դեմ, մենք

կջախջախենք նրան: Ու Ալիեւը դա շատ լավ գիտի: Եթե կուզեք՝ Թուրքիան այս կռվ ից բարոյապես պարտված է դուրս եկել: Ի սկզբանե թշ նամու նպատակը եղել է Արցախը կայծակնային պա տերազմում ամբողջապես օկու պացնելը: Ո՛չ կայ ծակնային պա տերազմ եղավ, ո՛չ էլ Արցախը ամբողջովին օկու պացվեց: Մենք քառասունչորս օր դիմադրեցինք ՆԱՏՕ-ի 2-րդ բանակին, մենք

պաշտ պանեցինք Արցախի մի մասը: Էլ չեմ ասում, թե ինչ ահռելի կոր ուստներ պատճառեցինք թշնա մուն: Տասնապատիկ ավելի: Մենք մա րտական խնդիր ենք կատարել ռազ մաճակատի ամենադժվարին հատվածներից մեկում: Որոտանի հատվածում սեպի պես խրված ենք եղել հակա ռակորդ ուժերի մեջ: Այո՛, մենք ունեցել ենք ե՛ւ մարդկային կորուստներ, ե՛ւ զի նտեխնիկա ենք

կորցրել, բայց մեր կորուստները անհամատեղելի են այն կոր ուստների հետ, որ պատճառել ենք թշն ամուն: Թշ նամին բազմապատիկ տու ժել է: Իմ տղաները կենդանի հերոսներ են, նրանք առյուծի պես են պաշ տպանել երկիրը՝ ինքնազ ոհ, խիզախ, հզոր: Իմ՝ երեք ամիս առաջ զորակոչված զինվորը, երբ զի նամթերքը վերջացել է, սվին-դա նակով է կռ վել թշ նամու դեմ, սպա նել է նրան ու փակել ճանապարհը:

Կովսականում իմ տղաները գր ոհի թույլտվություն էին խնդրում՝ քաջ իմանալով իրենց եւ թշ նամու ու ժերի հարաբերակցությունը: Իմ զո րքի ոգին բարձր էր պա տերազմի ընթացքում, եւ իմ զորքը հոգեպես ընկճվելու պատճառ չունի նաեւ պ ատերազմից հետո:

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *