Այս սա Հայ ազգի սրտով էր..1,000,000 միլիոն դրամ աջակցություն․Սրա մասին պիտի իմանան բոլորը․

Սոնա Արշունեցին գրում է. Քոչն ինչքան էլ փոխի իր կաշին, Ինչքան օ ձի պես սո ղես ող գնա,
Չխա բվեք նրա շող ոքորթ լեզվին, Թուրք թուրք էլ հավերժ կմնա… Մարդ ինչքան անամ ոթ, պնդ աճակատ, տա կանք պետք է լինի, որ գնա իր զո հի քաղաքում իր գովքն անի, թե գալիս եմ երկիրը կրկին ա հ և սար սափի, ար յան մեջ պահելու՞,,, ասել եմ, եթե առաջ ուղղակի պայ քարում էր, որ իշխանության գար Նիկոլից վր եժ լուծելու, իր թալ անածը չկոր ցնելու

համար, հիմա, երբ Նաիրի Հունանյանը խոսեց ու բացահայտեց, որ իր պատ վիրատուն Քոչն է եղել և գրեթե բացահայտված է Հոկտեմբերի քսանյոթը, հատկապես երեկ էլ քարոզար շավի ժամանակ ահագին բացահայտումներ արեց Արման Բաբաջանյանը Նաիրիի Հունանյանի հետ իր հանդիպման մանրամասներից, հիմա Քոչը զգալով, որ եթե ջրվեց Մարտի մեկը, ապա այժմ Հոկտեմբերի 27-ը իր կոկ որդին է մնալու…

ՊԱՏԱՍԽԱՆ Է ՏԱԼՈՒ… ՀԻՇԵՑՆԵՄ. Սպարապետը և Կարեն Դեմիրճյանն սպ անվեցին, ոչ միայն Քոչի կողմից Մեղրու հան ձնումը կան խելու համար, այլ ամենակարևորը, որ նրանք բացահայտել էին, որ Քոչը թուրքի տղա է։ Հոկտեմբերի 27-ից երեք օր առաջ Սպարապետը կանչել է Քոչին իր կաբինետ ու ասում «հրա ժարականիդ դիմումը գրի ու սի…ր եղիր» դե պարզ է, որ եթե այդ գաղտնիքն հանրայնացվեր, զրկ

վելու էր նախագահի աթոռից,,,, ու նրան օգնել են Դաշնակները։ Այսօր սրանք աննախադեպ գումարներ են բաժ անում, որ գան իշխանության, դառնան անձե ռնմխելի։ Քոչը և դաշնակը
զգում են, որ եկել է պատասխան տալու ժամանակը, դրա համար էլ դռնե-դուռ ընկած փող են բա ժանում, ոչ թե հինգ -տաս հազար դրամ, այլ՝ 100 հազարական,,, այդ

գայթակղությունը ժողովուրդն իր մեջ պետք է զս պի ու այդ հա րամ, ար յունոտ փողերն իրենց դեմքին շպ րտի, եթե իրոք ուզում ենք մեզ թալ անողները, ավա զակները, հան ցագործները պատ ժվեն,,, վերջապես բացահայտվի հոկտեմբերի քսանյոթը, առանց այս բացահայտման մենք չենք կարող առաջ շարժվել, մարտի 1-ի համար պատասխան եթե տար, հիմա այսքան լկ տի ձևով հանդես

գա, որպես ազգիս փրկի՞չ, նա այսօր պետք է փակի տակ լիներ,,, ուրեմն ինչպե՞ս հասկանալ, իր պաշ տոնավարման տասը տարինի թա լանչին, մարդաս պանը, հան ցագործը, հիմա մտել է մեր երկրի փրկիչի դերի մեջ և համոզիչ իր դերն է կատարում, բոլոր անհաջ ողութնները վերագրում է Նիկոլին։ Նրա հույս դուք եք, դուք, փողի համար երկիրը ծա խողներ…